หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

หัวเรื่อง : คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

ชื่อเรื่อง - คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 44 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริ้น จำกัด

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง