หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา

หัวเรื่อง : คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง - คู่มือ การเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ / สุวธิดา ศรียะพันธุ์
จำนวนหน้า - 50 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท โรงพิมพ์ คลังวิชา จำกัด
ราคา - 75 บาท
       รวบรวมเอกสารที่เคยใช้ฝึกอบรมในสถานศึกษาเพื่อให้ทั้งครู อาจารย์และนักเรียนได้เข้าใจทั้งหลักการและแนวคิดของการเจรจาไกล่เกลี่ย และเป็นคู่มือเบื้องต้นในการฝึกอบรมเพื่อเป็นการจุดประกายให้มาสนใจในเรื่อง "การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา" ว่ามีการปฏิบัตอย่างไรและมีวิธีขั้นตอนอย่างไร

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง