หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

หัวเรื่อง : คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่อง - คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้แต่ง - เจมส์ แอล. เครย์ตัน (James L. Creighton)
จำนวนหน้า - 390 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 300.-
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีเนื้อหาแยกออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ 2 การออกแบบโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ 3 ชุดเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ 4 เครื่องมือต่างๆ ในการประชุมสาธารณะ ส่วนที่ 5 เครื่องมือสำหรับเป้าหมายทั่วๆไป ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประธิปไตย

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง