หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย

หัวเรื่อง : คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย

ชื่อเรื่อง - คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่เราต้องร่วมกันเลือก
อนาคตประเทศไทย
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 80 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริ้น จำกัด

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง