คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ

เมนูย่อย

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อลงประชามติ
โดย นายอัชพร จารุจินดา, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง, นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร, นายวราห์ เห่งพุ่ม

ที่มา : http://lawdrafter.blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1

Share :