หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

หัวเรื่อง : ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

ชื่อเรื่อง - ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
จำนวนหน้า - 38 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท
ราคา - 60 บาท
          เอกสารนี้เป็นเหมือน "ข้อมูลเบื่องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม" และบอกความหมายของความขัดแย้งว่าคืออะไรและการแก้ปัญหาข้อพิพาทว่าควรทำอย่างไร การเจรจาไกล่เกลี่ย(Negotiation)คืออะไรและบอกชนิดต่างๆ ระยะต่างๆของการเจรจาไกล่เกลี่ยว่ามีอะไรบ้าง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง(Mediation)คืออะไรรวมไปถึงกระบวนการ เทคนิคของคนกลางที่จะเป็นคนไกล่เกลี่ย วัฒนธรรมคืออะไรและนำเอาไปใช้กับการเจรจาได้อย่างไร

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง