หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1

หัวเรื่อง : การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1

เรื่อง คู่มือบรรยายสำหรับวิทยากร การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1
โดย นายตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2542

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง