หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การเมืองภาคพลเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การเมืองภาคพลเมือง

หัวเรื่อง : การเมืองภาคพลเมือง

ชื่อเรื่อง - การเมืองภาคพลเมือง
ผู้แต่ง - เดวิด แมทธิวส์
จำนวนหน้า - 375 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท
ราคา - 350 บาท
         เป็นประดุจตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวการเมืองภาคพลเมืองไว้เต็มทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง ความคิดความอ่านของผู้คนมากมาย ที่เราจะได้เรียนรู้ความลึกซึ้งของการเมืองภาคพลเมือง เราจะได้เรียนรู้ว่า "การรับฟังสาธารณะ" และ "ประชามติ" ไม่ได้ดีอย่างที่คิดสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง