หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานวิจัยเรื่อง "การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง