หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย
โดย - มูลนิธิเคเธอริ่ง
แปลโดย - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 16 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริ้น จำกัด

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง