หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การปกครองท้องถิ่น ในประเทศนอร์เวย์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การปกครองท้องถิ่น ในประเทศนอร์เวย์

หัวเรื่อง : การปกครองท้องถิ่น ในประเทศนอร์เวย์

เรื่อง -การปกครองท้องถิ่นในประเทศนอร์เวย์
โดย - ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวน - 130 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - กันยายน 2556

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง