หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

หัวเรื่อง : การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

               ประเทศเบลเยี่ยมเป็นประเทศขนาดเล็กในยุโรป มีพลเมือง 11,099,554 คน จากการสำรวจ
ประชากรเมื่อ ค.ศ. 2013 มีพื้นที่ 30,500 ตารางกิโลเมตร แต่การเมืองการปกครองของประเทศ
เบลเยี่ยม ก็มีความซับซ้อนชวนให้สนใจศึกษา และการปกครองส่วนท้องถิ่นของเบลเยี่ยมที่มีมานาน
แล้วก็ได้พัฒนาในยุคปัจจุบันไปค่อนข้างมาก และดูจะมีลักษณะเฉพาะตัวของประเทศเบลเยี่ยมเอง
ทั้งความเข้าใจที่เคยมีมาเดิมของผู้คนในประเทศไทยรวมทั้งผู้เขียนเองที่ว่าประเทศเบลเยี่ยม
เป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการของชาติเท่านั้น
ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะประเทศนี้ มีภาษาราชการอยู่ถึง 3 ภาษาได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาดัช และภาษาเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเยอรมันนั้นหลายคนอาจนึกไม่ถึงเลยทีเดียว

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง