หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

หัวเรื่อง : การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ เรื่อง - การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 
โดย - ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
จำนวน -  102 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - พฤศจิกายน 2555

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง